menu wat menu waar

A.J. Jansen, MPLA

Fred jansen is sedert 1995 werkzaam bij Jansen en Partners als partner van de maatschap. Als partner is hij gespecialiseerd pensioenadviseur voor accountants- en administratiekantoren en op individuele basis voor directeur groot aandeel houders.

Daarnaast is hij werkzaam als onafhankelijk pensioenadviseur van ondernemingsraden en directies van nationale - en internationale ondernemingen.

Tot zijn cliënten behoren o.a. Ekelmans & Meijer Adocaten te Den Haag, NEM Energy in Zoeterwoude, alsmede Monsanto Holland B.V. onderdeel van de Monsanto Int. Comp. te St. Louis ( Amerika ).

Bovendien heeft hij zijn sporen verdiend als docent van het NIBE-SVV en als associé van Akkermans & Partners.

Opleidingen :
Na de opleidingen gevolgd te hebben die noodzakelijk zijn op het verzekeringsgebied, heeft hij de Master opleiding voor pensioenen met goed gevolg afgelegd in 2001

Mede door de combinatie van verzekerings- en pensioenkennis is hij goed in staat de belangen van zijn relaties bij zowel individuele als collectieve aanbiedingen te kunnen beoordelen en daarin te adviseren, zonder als adviseur zelf belang te hebben bij de aangeboden producten.

 

W.J. Koot, MFP

Wim Koot (1965) is al vijfentwintig jaar actief in de wereld van de financiële dienstverlening. Eerst als adviseur vanuit het familiebedrijf Koot Assurantien b.v., later als business coach, docent, spreker, financial planner. Wim is vooral een man met een passie in ondernemerschap. Enthousiast, creatief en vol inspiratie. Wim is bevlogen om de dromen en wensen van zijn cliënten om te zetten in (financiële) realiteit.

Na tal van opleidingen in de financiele wereld heeft hij in 1999 op de Erasmus Universiteit de opleiding Master In Financial Planning MFP afgerond.

Naast zijn rol als ondernemer heeft hij tal van neven(bestuurs)functies verricht bij onder andere NBva (nu Adfiz), DAK, IFK, en de Stichting Excellent Adviseren.

Wims droom bestaat uit het op andere wijze van adviseren in de financiële wereld. Kenmerken van deze wijze bestaan uit, transparantie in beloning, echte vertrouwensband met de cliënt, geldt rendement en winst als middel om doelstelling van cliënt te realiseren en tenslotte een intergrale aanpak van financiële planning op de zes deelgebieden, sociale verzekeringen, vermogen, fiscaliteit, huwelijksgoederen recht, ondernemerschap en nalatenschap en het mooie ervan is dat het inmiddels ook zijn werk is geworden.

 

Drs. R. van der Velden, MPLA

Roos van der Velden is in 2014 toegetreden tot de maatschap. Zij heeft inmiddels haar sporen verdiend in het pensioenvak. Van 1 mei 1992 tot 1 augustus 2014 (senior) pensioenadviseur bij Akkermans & Partners Pensioen Juristen te Tilburg. Vanaf 1 januari 2002 directeur interne organisatie, kwaliteitsbewaking en vaktechniek en vanaf 2007 partner en verantwoordelijk voor Pensioen Juristen en Corporate Pensions.

Zij was gastspreker bij diverse seminars (o.a. Delta Lloyd Ins en Outs, Rabo International, Nationaal Pensioen Debat, Performa, Vrouw & Geld café's van E-quality, OR live). Ze was van 2009 tot 2013 lid van de pensioencommissie van VNO NCW en van 2004 tot 2011 lid van de Politieke Commissie van de Federatie Zakenvrouwen.

De Masteropleiding heeft ze voltooid in 2003, waarna ze als docent verbonden is gebleven aan deze opleiding tot 2014.

Haar specialisme is het begeleiden van ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en het adviseren van nationale en internationale bedrijven inzake hun collectieve pensioenregeling.