menu wie menu wat menu waar

Jansen en Partners

Jansen en Partners is in 1995 opgericht vanuit de persoonlijke passie van Fred Jansen en Wim Koot. Beide oprichters werkten op dat moment reeds vele jaren in de financiële advieswereld en wilden naar de toekomst een duidelijk andere koers varen.

Waar andere adviseurs de beloning voor hun advieswerk nog uit de marge op verzekeringsprodukten (provisie) ontvingen wilden zij een andere soort relatie met hun klanten.

Die andere koers is er gekomen. Zowel Fred Jansen op het gebied van pensioenadvies en Wim Koot voor persoonlijke financiële planning hebben definitief een andere weg ingeslagen. Cliënten van Jansen en Partners worden bij aanvang van het contact duidelijk gemaakt hoe de dienstverlening van Jansen Partners is opgebouwd. In ieder geval herkennen zij de volgende elementen:

 

Onafhankelijk

Jansen en Partners heeft geen binding met een bank of verzekeraar en is geen (deel-) eigendom van een financiële instelling. Hierdoor kan Jansen en Partners u onafhankelijk en objectief voorlichten en adviseren. Wij werken op basis van urendeclaratie of op basis van een vaste prijs voor een volledig of een deel advies en ontvangen deze vergoeding uitsluitend via de cliënt.

Kwaliteit

Jansen en Partners danwel haar oprichters zijn aangesloten bij meerdere kwaliteitsinstellingen. Op deze wijze bieden zij garantie voor een up-to-date kennis op de deelgebieden waar het advies in wordt gegeven. Als professionele dienstverlener is Jansen en Partners aangesloten bij het KiFiD - Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Jansen en Partners beschikt uiteraard over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Planmatige Aanpak

Jansen en Partners is gewoon om bij aanvang een duidelijk stappenplan op te stellen waarin het voor een ieder duidelijk is wat het beoogde resultaat zal zijn

Wat levert het opstellen van een onafhankelijk financieel plan u op? In geld uitgedrukt zal het plan u vrijwel altijd meer besparen dan u aan kosten betaalt. Tevens verkrijgt u een goed inzicht in uw eigen financiële situatie.

 

Zorgplicht

Op basis van onze zorgplicht zorgen wij ook jaarlijks voor een up-grading van uw gegevens.